Δοκιμές (τεστ)

Κατατάξεις και στατιστικά στοιχεία

Κατατάξεις και στατιστικά στοιχεία

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών (τεστ) δημιουργούνται αναφορές με τη μορφή γραφημάτων. Δημιουργείται αυτόματα μια κατάταξη (μιας δεδομένης μέτρησης) με τη μορφή γραφήματος ράβδων, βάσει των αποτελεσμάτων του κάθε τεστ. Επιπλέον, για κάθε συμμετέχοντα, το ιστορικό των μετρήσεων ενός δεδομένου τεστ δημιουργείται ξεχωριστά. Το γράφημα δείχνει το ιστορικό των αποτελεσμάτων ενός συγκεκριμένου παίκτη.

63.png