Ιατρικές εξετάσεις

Λίστα εξετάσεων

Κεφάλαια στην ενότητα

Λίστα εξετάσεων

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Για να μεταβείτε στη λίστα εξετάσεων, επιλέξτε από το αριστερό μενού ημερολόγιο εξετάσεις λίστα εξετάσεων . Θα δείτε έναν συνοπτικό πίνακα όλων των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε μια δεδομένη ομάδα. Οι έγκυρες εξετάσεις επισημαίνονται με πράσινο χρώμα, ενώ οι εξετάσεις που έχουν λήξει επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

65.png